Background Circle Background Circle

Aktualności

O programie

Program

Inżynierowie przyszłości

INŻYNIEROWIE PRZYSZŁOŚCI to nowy program oświatowy Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza skierowany do uczniów i nauczycieli liceów i techników, którzy mają pomysł na własny projekt badawczy i chcą go realizować. Rejestrować się i dokonywać zgłoszeń konkursowych można od 10 października do 15 listopada 2023 r. za pomocą formularza na stronie.

Zobacz film
zasady

Ja to wygląda w praktyce?

W ramach Programu przeprowadzony zostanie konkurs, w którym nauczyciele z uczniami mogą zgłaszać swoje pomysły prac badawczych. Autorzy 100 najlepszych koncepcji otrzymają dofinansowanie w postaci grantu na zakup materiałów do projektów. Łączna pula nagród w konkursie to 100 000 zł. Młodzi badacze, którzy stworzą do końca kwietnia 2024 r. najciekawsze projekty, zostaną dodatkowo nagrodzeni stypendiami, zaś ich nauczyciele nagrodami finansowymi. Twórcy najlepszych prac (uczniowie i nauczyciele) zostaną zaproszeni do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Szkół Ponadpodstawowych, która odbędzie się w czerwcu 2024 r. w Warszawie.

Zasady programu

1. Tworzysz koncepcję pracy badawczej

od 10.11.2023 do 15.11.2023

2. Rejestrujesz konto na platformie

do 15.11.2023

3. Wysyłasz zgłoszenie z koncepcją pracy badawczej

do 15.11.2023

4. Komisja wybiera 100 laureatów

do 30.11.2023

5. Otrzymujesz grant

12.2023

6. Realizujesz pracę badawczą

12.2023-04.2024

7. Składasz 3 mini-raporty

01.2024, 02.2024, 03.2024

8. Składasz raport końcowy z badań

30.04.2024

9. Komisja wybiera 10 najlepszych prac

20.05.2024

10. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia, a nauczyciele nagrody

20.05.2024

Najczęstsze pytania

W Programie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz podopieczni placówek opiekuńczo – wychowawczych w wieku od 14 – 19 lat, którzy pod opieką nauczyciela utworzą zespół.

Zespół może być utworzony wyłącznie z jednego ucznia i jednego nauczyciela z tej samej szkoły lub placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Do 15 listopada 2023 roku do godziny 23:59.

Jeśli w klasie, kole lub grupie macie więcej ambitnych uczniów, to nauczyciel może zarejestrować kilka koncepcji prac badawczych - po jednej z każdym z chętnych uczniów. Aby to było możliwe, należy założyć oddzielne konto dla każdego projektu.

Abstrakt graficzny to grafika lub zdjęcie, które oddają ideę zgłaszanej koncepcji. Można go wykonać np. w dowolnym programie graficznym lub np. jako slajd prezentacji, który wyeksportujecie jako plik graficzny. Może to być także autorska fotografia.

Projekty w ramach programu „Inżynierowie przyszłości” można realizować do końca kwietnia 2024 roku.

Organizator:
Patronat honorowy:
Patronat medialny:
Patronaty Rektorów: