Background Circle Background Circle

webinar: Projekty studenckie

Ogromnie cieszymy się, że realizacja Waszych projektów idzie z takim impetem. Jest to dla nas o tyle ważne, że wiemy, że większość z Was pragnie kontynuować swoją naukę w Uczelniach Wyższych. Na niektórych z nich, jak w Politechnice Gdańskiej, realizacja projektów badawczych stanowi trzon jednego z przedmiotów, z którymi przychodzi się zmierzyć na studiach.

Przedmiot „Projekty badawcze” ma trzyletnią tradycję. Chcielibyśmy nauczyć studentów pracy zespołowej, co jest dla nich stosunkowo trudnym przedsięwzięciem. Bardzo często trzeba wybrać lidera, który nie zawsze chce nim być. Z drugiej strony często wszyscy chcą być liderami, co też nie jest możliwe. Studenci po raz pierwszy w życiu spotykają się z problemem współpracy w grupie

wskazuje w jednym w wywiadów prof. Krzysztof Nowicki, koordynator projektów badawczych w PG.

Właśnie z tego powodu zaprosiliśmy profesora Nowickiego do opowiedzenia Wam o tym, jak wygląda realizacja projektów badawczych na kolejnym etapie kształcenia – już w murach Uczelni.

Webinar z prof. Nowickim już 27 marca 2024r. !

 

______________________

KRZYSZTOF NOWICKI – jest teleinformatykiem, profesorem Politechniki Gdańskiej, pracownikiem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Jego zainteresowania naukowe i pasja to sieci komputerowe. Jest autorem i współautorem ponad 250 prac naukowych oraz sześciu książek, w tym dwóch monografii uhonorowanych nagrodami Ministra Edukacji Narodowej. Wypromował 270 dyplomantów. Bardzo dobrze oceniany przez studentów, kilkukrotnie wyróżniany jako najlepszy wykładowca. Realizuje granty badawczo-rozwojowe (Inżynieria Internetu Przyszłości, Internet na Bałtyku, Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem (PL-5G)). Jest zastępcą kierownika Katedry Teleinformatyki. Od wielu lat pełni funkcję pełnomocnika dziekana WETI PG ds. projektów grupowych/badawczych. Jest pełnomocnikiem Rektora PG ds. zespołowego projektu badawczego.