Background Circle Background Circle

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie (ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Warszawa). Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych