Background Circle Background Circle

Przygotuj się na finisz!

Drodzy Uczestnicy Programu „Inżynierowie Przyszłości”,

Czas szybko mija, a Wasze projekty badawcze nabierają kształtu i treści. Dziś chcielibyśmy Was poinformować o tym, co będziecie musieli uwzględnić w Raporcie Końcowym z realizacji Waszych projektów.

Zgodnie z regulaminem programu, Raport Końcowy jest kluczowym elementem zakończenia Waszej drogi badawczej. W raporcie tym powinny znaleźć się następujące informacje:

a) Tytuł Projektu Badawczego: Wskazanie krótkiego, lecz treściwego tytułu Waszego projektu zaproponowanego na etapie kwalifikacji – lub po zmianach.

b) Dane Ucznia Realizującego Projekt: Imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

c) Dane Nauczyciela – Mentora Projektu: Imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mentora, który wspierał pracę.

d) Dane Szkoły: Pełna nazwa szkoły, jej adres, adres e-mail oraz numer telefonu.

e) Sprawozdanie z Projektu Badawczego:

  • Cel projektu lub hipoteza badawcza.
  • Lista zakupionych materiałów potrzebnych do realizacji projektu.
  • Opis przebiegu i efekty przeprowadzonych badań.
  • Prezentacja lub film podsumowujący wykonany projekt badawczy.

f) Informacje o Dodatkowych Osiągnięciach Ucznia: W tym sekcji należy uwzględnić udział w konkursach, olimpiadach, zdobyte nagrody, staże, prace w kołach naukowych itp., związane z obszarem tematycznym Programu od września 2023 do końca kwietnia 2024 roku.

Pamiętajcie, że Wasz Projekt Badawczy powinien być zrealizowany do dnia 30 kwietnia 2024 roku, a Raport Końcowy przekazany Wykonawcy w tym terminie. Dlatego też zachęcamy Was do zbierania materiałów, dokumentowania Waszych działań za pomocą fotografii lub filmów. Kreatywność jest kluczem!

Wasze zaangażowanie i wysiłek są niezmiernie ważne dla budowy przyszłości, dlatego niech Wasz Raport Końcowy będzie pełen inspiracji i dokładnie odzwierciedli Waszą pasję oraz pracę.

Czekamy z niecierpliwością na Wasze Raporty Końcowe!

Z wyrazami wsparcia,

Zespół Programu „Inżynierowie Przyszłości”