Background Circle Background Circle
Jak wziąć udział w programie „Inżynierowie przyszłości”?

Jak wziąć udział w programie edukacyjnym „Inżynierowie przyszłości”

„Inżynierowie przyszłości” to interdyscyplinarny program edukacyjny dla liceów i techników. Sami tworzycie pomysł projektu, który realizujecie w szkole. Laureaci otrzymają dofinansowanie na realizację szkolnych projektów badawczych.

Jak wziąć udział w programie „Inżynierowie przyszłości”?

1. Tworzysz koncepcję pracy badawczej
2. Rejestrujesz konto
3. Wysyłasz zgłoszenie z pomysłem pracy badawczej
4. Komisja wybiera 100 laureatów
5. Otrzymujesz grant
6. Realizujesz pracę badawczą
7. Składasz raporty z badań
8. Komisja wybiera 10 najlepszych prac wyróżnionych stypendiami i nagrodami
9. Nagrodzeni biorą udział w Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Ponadpodstawowych

Zarejestruj się tutaj.