Background Circle Background Circle

Ranking

W odpowiedzi na liczne prośby naszych laureatów, z radością przedstawiamy listę projektów z programu „Inżynierowie Przyszłości”, które zostały najwyżej ocenione przez naszych ekspertów z Uczelni, których Rektorzy objęli swoim patronatem nasz program.

Pamiętajcie, że Program „Inżynierowie Przyszłości” to inicjatywa, która ma na celu promowanie innowacyjnych pomysłów i wspieranie młodych talentów w dziedzinie nauki, technologii, inżynierii i ekologii.

Jeśli nawet nie otrzymaliście stypendium (bo konkurencja była w tym roku naprawdę bardzo silna), piszcie do nas i informujcie o swoich osiągnięciach i zdobytych laurach. Chcemy promować Was i Wasze osiągnięcia!

 

Tytuł projektu badawczego Nauczyciel WYNIK KOŃCOWY Uczeń
1 miejsce ogłoszenie wyników 4.06.2024 87,75 ogłoszenie wyników 4.06.2024
2 miejsce ogłoszenie wyników 4.06.2024 79,75 ogłoszenie wyników 4.06.2024
3 miejsce ogłoszenie wyników 4.06.2024 79,25 ogłoszenie wyników 4.06.2024
4 miejsce ogłoszenie wyników 4.06.2024 79,00 ogłoszenie wyników 4.06.2024
5 miejsce ogłoszenie wyników 4.06.2024 78,25 ogłoszenie wyników 4.06.2024
6 miejsce ogłoszenie wyników 4.06.2024 78,00 ogłoszenie wyników 4.06.2024
7 miejsce ogłoszenie wyników 4.06.2024 77,75 ogłoszenie wyników 4.06.2024
8 miejsce ogłoszenie wyników 4.06.2024 77,50 ogłoszenie wyników 4.06.2024
9 miejsce ogłoszenie wyników 4.06.2024 76,25 ogłoszenie wyników 4.06.2024
10 miejsce ogłoszenie wyników 4.06.2024 74,50 ogłoszenie wyników 4.06.2024
Kompleks keratyny i tlenku grafenu jako ochrona przed promieniowaniem słonecznym Katarzyna Baran 74,25 Olga Grodzik
Światło w ciemności -badanie zjawiska chemiluminescencji Agnieszka Szostek 73,00 Oliwier Pańka
ZNACZENIE ZJAWISKA CHEMILUMINESCENCJI LUMINOLU W CHEMII ANALITYCZNEJ WODY Martyna Horochowska 72,75 Dominik Pruss
Badanie siły oporu, siły nośnej i współczynnika oporu ośrodka ( różnych plastikowych elementów wydrukowanych za pomocą drukarki 3d) przy użyciu tunelu aerodynamicznego. Tomasz Skowron 72,00 Michał Tomkowicz
Rozwój modułów rozszerzeń sterowników przemysłowych z komunikacją sieciową oraz z użyciem protokołu I2C Norbert Beznosik 72,00 Jakub Molas
Ferrofluidowa sfera reakcyjno-zamachowa do kontroli pozycji i przyśpieszenia kątowego satelit w przestrzeni Jolanta Nikodemska 71,50 Kacper Luchowski
Właściwości cieplne wypełnienia baterii piaskowej w zależności od proporcji piasków o różnych uziarnieniach w mieszance Katarzyna Drużycka 71,25 Szymon Antoniszyn
„Działanie światła na cienkie warstwy” Anna Banasik 71,25 Anna Tokarz
Inteligentny system oświetlenia budynku gospodarczego z odnawialnych źródeł energii. Monika Różak 71,00 Bartłomiej Sieńko
CO ŁĄCZY NASA, ROŚLINY DOMOWE I WĘGIEL AKTYWNY? BUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZENIA POWIETRZA ZAPROPONOWANEGO PRZEZ NASA Jadwiga Pyziak 70,54 Ignacy Pazder
Sanatorium dla pszczół Małgorzata Szymura 70,00 Łukasz Szymura
Biodegradowalny materiał z bakterii i drożdży Marcin Kisielewski 69,75 Bartosz Duras
Singo: Dron do pomiaru wysokości śniegu w regionach polarnych Anna Rzepa 69,00 Jan Mikołajczyk
Optymalizacja i analiza procesów sorpcji jonów chromu(III) przez mikroplastiki: Badanie parametrów środowiskowych i starzenia polimerów. Mateusz Bykowski 68,25 Karol Młynarz
Badanie opłacalności montażu instalacji fotowoltaicznych na ścianach budynków Mirosława Bąkowska 68,00 Nadia Stefanowska
Wykazanie efektywności wzbogacania gleb nawozami mineralnymi w porównaniu do składu gleb nieużytków rolnych na terenie gminy Żarnowiec Agnieszka Kubicka 68,00 Emilia Kwiecień
Zastosowanie „zielonego węgla” do usuwania barwników Aneta Sokół 67,75 Jakub Sokół
Doświadczalne badanie mocy prądnicy w modelu elektrowni wodnej. Joanna Mazur 67,50 Szymon Kuchler
“Wytwarzanie i wykorzystywanie wodoru.” Aleksandra Stasz 67,25 Mateusz Mrachacz
Jeziora kartuskie pod lupą Anna Bychowska 67,00 Rozalia Łapa
Badanie zawartości witaminy C w warzywach poddanych różnych obróbkom termicznym Martyna Horochowska 67,00 Rozalia Kwiatkowska
Tunele wiatrowo-ciśnieniowe Zdzisław Zarzycki 66,75 Miłosz Wojtowicz
„Model działającego lodowiska hokejowego z wykorzystaniem ciepła odpadowego” Małgorzata Pompa 65,00 Patrycjusz Pawliczek
„Wpływ parametrów skrawania na jakość powierzchni obrabianej oraz na usprawnienie procesu technologicznego wykonywanego elementu na obrabiarce sterowanej numerycznie ” Krzysztof Faliszek 64,75 Wojciech Kita
Ogniwa Agnieszka Szostek 64,50 Sara Chwalińska
Czy możemy wykorzystać odpady polflotacyjne? Celina Pieszko 64,50 Piotr Pakura
Badanie i porównanie wydajności monokrystalicznego i polikrystalicznego panelu fotowoltaicznego w różnych warunkach Mariola Jachowicz 64,25 Kacper Kantyka
Zastosowanie energii słonecznej w zmniejszeniu kosztów eksploatacyjnych budynków ZSGE Leszek Hopen 64,25 Jędrzej Maciejewski
Dobór sprzętu w zakładach przemysłowych na oszczędność energii w Polsce i na świecie Jadwiga Krysiak-Chlebowska 64,00 Nikola Klinginberg
Badanie mikroorganizmów w atmosferze przy użyciu minisatelity. Tomasz Górecki 63,75 Jakub Zydroń
Elektrolity hydrożelowe-biopolimerowe jako magazyny energii Mariusz Wtulich 63,50 Nikodem Janowski
„Uniwersalna rakieta badająca poziom natężenia pyłków roślin w powietrzu” Katarzyna Uchańska-Łukasik 63,50 Marek Skrzypiciel
Uzyskiwanie energii elektrycznej w oparciu o efekt piezoelektryczny. Grażyna Witkowska 63,50 Patryk Janiak
Projekt eksperymentu budowy radaru GPR  przy użyciu modułu PLL Anna Bul 63,25 Franciszek Łopuszański
Badanie funkcjonowania układu jednostki centralnej zasilanej energią słoneczną w zależności od warunków zewnętrznych. Joanna Mazur 63,25 Mikołaj Koziej
POKER – Pływający Okręt Klimat i Ekosystem Ratujący Wojciech Kaczor 63,00 Shannon Stark
Zjawisko świecenia związków chemicznych i okazów biologicznych – luminescencja i jej rodzaje wokół nas. Anna Haraś 63,00 Zuzanna Machej
Tracker fotowoltaiczny Monika Różak 62,75 Maksym Siwiec
Badanie Zmiany Barwy Barwników Otrzymanych z Bratków pod wpływem zmiany pH Anna Brzechwa-Chodzyńska 62,75 Amelia Walorczyk
Wpływ odżywiania heterotroficznego oraz fotoautotroficznego na wydajność produkcji biomasy przez Chlorella vulgaris. Halina Marcol 62,50 Joanna Tatarczyk
BUDOWA KOMPOSTOWNIKA I BADANIE ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY SKŁADEM BIOMASY, A JEJ TEMPERATURĄ ORAZ OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA BIOMASY JAKO EKOLOGICZNEGO ŹRÓDŁA ENERGII CIEPLNEJ Monika Salecka 62,50 Alicja Dudzic
Silnik pulsacyjny bezzaworowy Anna Piątkowska 62,25 Szymon Roczon
Wytwarzanie energii z fal dźwiękowych Tomasz Skowron 62,25 Aleksandra Adamczyk
Badanie procesu magazynowania energii wytwarzanej przez ogniwo fotowoltaiczne za pomocą energii potencjalnej grawitacji. Joanna Mazur 62,25 Jakub Czech
BADANIE I OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE GMINY ŻARNOWIEC Agnieszka Kubicka 62,25 Gabriela Kucala
Budowa i modyfikacja Stosu Volty w celu zwiększenia jego wydajności. Monika Kowalczyk-Bobrek 62,00 Filip Wojaczek
Naturalne koagulanty Agnieszka Szostek 61,75 Aleksander Chaszczewski
Możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym ciepłowni w Ornecie. Jolanta Wasylczyszyn-Krawczyk 61,75 Oliwier Budzyński
Produkcja bioetanolu z biomasy o różnej zawartości cukrów oraz badanie właściwości uzyskanego produktu. Kinga Zmudzińska 61,50 Antonina Jędrasik
Badanie łodzi wodolotowych i ich potencjału jako potencjalnych środków transportu lub przewozu towarów. Monika Różak 61,50 Szymon Ślepecki
Budowa silnika jednocylindrowego czterosuwowego z autorskim, innowacyjnym systemem rozrządu. Magdalena Mostek 61,25 Radosław Wysocki
Technologie związane z autonomicznymi systemami bezzałogowymi: Badanie i rozwijanie technologii związanych z autonomicznymi systemami bezzałogowymi, takimi jak drony, roboty mobilne, pojazdy autonomiczne, które mają zastosowanie w dziedzinach takich jak transport, logistyka, inspekcje infrastruktury, poszukiwanie i ratownictwo Krystian Milej 61,25 Damian Illmann
Otrzymywanie biodiesla z oleju rzepakowego i słonecznikowego oraz wykoanie podstawowych badań analitycznych. Kinga Zmudzińska 60,50 Amelia Giblewska
Badanie wpływu temperatury oraz składu biomasy na ilość wydzielanego biogazu. Joanna Mazur 60,25 Mikołaj Rymanowski
Klamka 60,25 Jakub Woźnicki
Jak zmieniają się właściwości silnika elektrycznego pod wpływem wysokiej temperatury działającej na znajdujące się w nim magnesy neodymowe? Lidia Mucha 59,50 Maciej Nosalski
Produkcja eko-węgla z recyklingu oraz wpływ spalania na środowisko. Kinga Zmudzińska 59,50 Amelia Muzaj
Badania i pomiary wytrzymałości struktur kratowych Tomasz Mościpan 59,50 Karol Kończal
Wpływ światła o różnej długości fali na napięcie w panelu słonecznym. Wpływ długości czasu naświetlania panelu słonecznego na jego napięcie. Sylwia Jagła-Garbowicz 59,25 Lidia Łozak
Sprawdzenie składu powietrza w okresie zimowym i wiosennym. Jacek Balerstet 58,75 Julia Szymkowska
Zamość! Twierdza otwarta, ale czy na ekologię? Jan Sternik 58,00 Radosław Berdzik
Inteligente sterowanie ruchem miejskim przy pomocy uczenia maszynowego Agnieszka Marć 58,00 Maciej Pałka
Badanie Wpływu Barwników Fluorescencyjnych na Rośliny Anna Brzechwa-Chodzyńska 57,75 Wiktoria Łukasz
Badanie Wpływu Ultradźwięków na Proces Kiełkowania Kiełków Roślinnych Anna Brzechwa-Chodzyńska 57,00 Wiktoria Mamot
Badanie biomasy jako paliwo to wytworzenie energii. Budowa kalorymetru i wyznaczenie stałej kalorymetrycznej oraz ciepła właściwego badanych próbek. Kinga Zmudzińska 56,75 Gabriela Danak
Ogniwa Li-Ion i wpływ temperatury na ich właściwości Agnieszka Chojęta 56,00 Maciej Pytka
Wpływ nawozów azotowych na wzrost siewek roślin uprawnych. Dariusz Surma 55,75 Antoni Dobrogowsk
Biosorbenty do oczyszczania wód ze związków organicznych Mariusz Wtulich 55,00 Yana Obitotska
Generator grawitacyjny Paula Reczek 55,00 Dzmitry Kucharau
Czy wodór to przyszłość? Agnieszka Jezierska 54,00 Aleksandra Stankiewicz
Analiza jakościowa i ilościowa składu wody Emilia Zygadlińska 53,75 Maja Pietrzyk
Badanie wpływu kształtu skrzydeł na jakość lotu Szymon Soboczyński 53,50 Jakub Ogrodowicz
Prototyp Foto Frames Małgorzata Rozwałka 52,75 Gaia Gerosa
Przeprowadzenie badań termograwimetrycznych związków chemicznych wykorzystywanych w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych. Agnieszka Murawska 52,50 Aniela Schlafka
Projekt sterownika PLC własnej konstrukcji Karolina Łydka 51,75 Łukasz Ploch
Badanie wpływu fal elektromagnetycznych na organizmy żywe Agnieszka Marć 51,50 Jakub Kliś
Stworzenie niezależnego źródła energii opartego na technologii fotowoltaicznej Agnieszka Marć 51,50 Kacper Kuna
RLS, mechaniczna platforma wyrzutnicza Tomasz Skowron 51,25 Kajetan Olbracht
Produkcja bioetanolu w warunkach laboratoryjnych z różnych surowców rolniczych Damian Paruszewski 50,50 Oskar Kobierecki
Zaprojektowanie i skonstruowanie CanSata, czyli miniaturowej sondy kosmicznej. Barbara Brzóska 49,00 Jan Jabłoński
Badanie instalacji off-grid. Przyszłościowo włączenie instalacji do on-grid. Marcin Dudkowski 47,50 Oliwia Dudkowska
Badanie efektywności konwersji energii słonecznej przy użyciu innowacyjnych materiałów w ogniwach fotowoltaicznych Justyna Polak-Śmigiel 47,00 Jakub Augustyniak
„Poznaj skład chemiczny opadów” Agnieszka Pawlikowska 45,75 Marcin Adamczyk
Przygotowanie robota sterowanego radiowo do pomocy osobie niepełnosprawnej Robert Osiński 45,75 Wojciech Karwowski
„Poznaj skład chemiczny opadów” Agnieszka Pawlikowska 45,50 Jakub Koziarski
badanie dystansu przebytej drogi modelu pojazdu kolejowego na torze wykonanym z różnych materiałów Szymon Soboczyński 40,75 mateusz leman
Odrzutowiec elektryczny Kazimiera Polańska 37,75 Michał Ćwiekj
Eko-barwnikowe ogniwa słoneczne Mariusz Wtulich 9,75 Igor Gibas
Badanie geometrii układu skupiającego promieniowanie świetlne Piotr Poręba  raport przesłany po terminie Patryk Wyżycki