Background Circle Background Circle

Projekty – kompetencje!

Czy wiecie, dlaczego warto realizować projekty badawcze?

Praca metodą projektu badawczego na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych ma ogromne znaczenie dla kształtowania Waszych kompetencji kluczowych*. Rozwija i wzmacnia następujące z nich:

  • porozumiewanie się w języku ojczystym…
   bo realizując projekt komunikujecie się!
  • podstawowe kompetencje naukowo-techniczne…
   bo realizując projekt łączycie podejście naukowe (czyli: badania, eksperymenty i doświadczenia) oraz umiejętności techniczne (wykorzystujecie TIK, tworzycie prezentacje);
  • umiejętność uczenia się…
   bo Wasza wiedza przecież pogłębia się i utrwala;
  • kompetencje społeczne i obywatelskie…
   bo współpracujecie z nauczycielem i innymi osobami;
  • inicjatywność i przedsiębiorczość…
   bo pracując metodą projektu m.in. planujecie pracę czy rozdzielacie obowiązki.

Jeśli chcecie wprowadzić innowacje edukacyjne, spróbować swoich sił i zrealizować własny projekt badawczy, wyślijcie zgłoszenie do Programu „Inżynierowie przyszłości” Fundacji PGNiG im. I. Łukasiewicza.

Może to Wy zgarniecie grant na start badań? Pula nagród to 100 000 złotych!

* Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.