Background Circle Background Circle

O programie

„Inżynierowie przyszłości” to nowy ogólnopolski Program oświatowy Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza skierowany do uczniów i nauczycieli liceów i techników, którzy pragną realizować ciekawe, ambitne i innowacyjne edukacyjne projekty badawcze.

INŻYNIEROWIE PRZYSZŁOŚCI to ogólnopolski Program dla nauczycieli i uczniów, którzy pragną realizować ciekawe, ambitne i innowacyjne projekty edukacyjne w szeroko pojętej tematyce dotyczącej energii, z uwzględnieniem przynajmniej jednego z obszarów nauki: fizyka, chemia, energetyka, ekologia i ochrona środowiska. Naczelnym celem Programu jest wsparcie rozwoju uzdolnionej młodzieży poprzez stworzenie innowacyjnych warunków do rozwoju ich zainteresowań przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi.

W ramach Programu przeprowadzony zostanie konkurs, w którym nauczyciele z uczniami mogą zgłaszać koncepcje swoich prac badawczych. Laureaci (100 najlepszych koncepcji) otrzymają dofinansowanie w postaci grantu w wysokości 1000 zł na zakup materiałów pozwalających na przeprowadzenie przez uczniów w szkole prac badawczych oraz dodatkowo m.in. fartuchy i okulary laboratoryjne. Raporty ze zrealizowanych przez uczniów prac badawczych w ramach Programu INŻYNIEROWIE PRZYSZŁOŚCI zostaną ocenione, zaś najlepsi laureaci Programu otrzymają stypendia.

Zwieńczeniem pilotażowej edycji Programu Inżynierowie Przyszłości będzie I Ogólnopolska Konferencja Szkolnych Kół Naukowych, podczas której zostaną zaprezentowana najlepsze prace zrealizowane w ramach Programu.

Dołącz do Inżynierów Przyszłości | Konkurs

Organizator akcji, Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza zaprasza nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Konkursie kwalifikacyjnym na koncepcję pracy badawczej, jaką uczeń (wraz ze swoim nauczycielem – mentorem) chciałby zrealizować w roku szkolnym 2023/2024.

Rejestrować się i dokonywać zgłoszeń konkursowych można od 10 października do 15 listopada 2023 r. za pomocą formularza na stronie www.inzynierowie-przyszlosci.pl

Autorzy 100 najwyżej ocenionych przez kapitułę Programu pomysłów na projekt badawczy, zostaną zaproszeni do udziału w Programie i otrzymają granty w wysokości 1.000 zł na realizację przedstawionej koncepcji jak również materiały, w tym fartuchy i okulary ochronne. Uczniowie będą mogli realizować swoje prace do końca kwietnia 2024 roku. Zwieńczeniem realizacji projektów badawczych będzie przesłanie raportów z prac, które także zostaną ocenione, zaś 10 uczniów – autorów najwyżej ocenionych prac otrzyma jednorazowe stypendia naukowe w wysokości nawet 3.500 zł, zaś ich mentorzy specjalne nagrody w wysokości do 2.000 zł. Twórcy najlepszych prac (uczniowie i nauczyciele) zostaną zaproszeni do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Łukasiewicza, która odbędzie się w czerwcu 2024 r. w Warszawie.

Informacje oraz regulamin konkursu dostępne na stronie ogólnopolskiego programu oświatowego INŻYNIEROWIE PRZYSZŁOŚCI pod adresem: www.inzynierowie-przyszlosci.pl