Background Circle Background Circle

„Dobry” projekt badawczy, czyli jaki?

Gdy zaczynamy myśleć o realizacji projektu badawczego często zastanawiamy się, jak się za niego zabrać. Jak skonstruować „dobry” projekt badawczy dla ucznia szkoły? Taki, który pogłębi stan wiedzy ucznia, poszerzy horyzonty myślowe, a przede wszystkim umożliwi połączenie teorii z praktyką.

Warto zwrócić uwagę na następujące elementy:

  • interesująca dla ucznia tematyka (projekt ma być przygodą!),
  • jasno określone ramy czasowe,
  • tematyka umożliwiająca zdobycie zarówno wiedzy, jak i umiejętności,
  • zapewnienie wsparcia/opieki przez nauczyciela,
  • publiczna prezentacja wyników.

Powodzenie projektu często zależy także od udostępnienia (zwykle przez szkołę) miejsca do prowadzenia badań, sprzętu i materiałów albo pieniędzy na ich zakup. Takiego zaplecza niestety często brak. Dlatego też zachęcamy Was do zgłoszenia swojej koncepcji pracy badawczej na naszym Programie oświatowym „Inżynierowie przyszłości”.

Jeśli znajdziecie się w gronie 100 autorów najlepszych pomysłów badawczych – zgarniecie grant w wysokości 1000 zł na rozpoczęcie swoich badań!